2019. május 26., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Korszerűsödő oktatási intézmények

Nagy hangsúlyt fektet a Küküllőszéplaki Polgármesteri Hivatal és a helyi tanács a községben levő oktatási intézmények épületeinek felújítására. 

Tavaly fejezték be a héderfájai Bordi András Általános Iskola külső és belső felújítását saját költségvetésből. A munkálatok mintegy 150.000 euróba kerültek. Nagyon fontos volt a tetőzet cseréje, ugyanakkor kicserélték az épületgépészeti berendezést és rendbe tették az osztálytermeket, illemhelyeket. Az iskolában 120 gyerek tanul, az óvodától nyolcadik osztályig. Kizárólag magyar oktatási intézményről van szó. Nemcsak a faluból, hanem a környékbeli szórványtelepülésekről is ide hozzák a gyerekeket. Az önkormányzat tulajdonában levő iskolabusz naponta összesen mintegy 120 km-t tesz meg azért, hogy ide hozza és hazavigye a magyarul tanuló gyerekeket. A többi iskola is rendben van, illetve lesz. Kitűnő körülményeket teremtettek a nagyszentlászlói iskolában, az épület teljes felújítása mellett az udvart is rendbe tették, és játszótéri bútorzattal látták el. Az idén pedig a küküllőszéplaki iskolában cserélik ki a nyílászárókat és a tetőszerkezetet. 

Héderfáján az iskola szomszédságában a holland testvértelepülés által vásárolt telken vidékfejlesztési beruházási alapból (AFIR) egy új óvodaépületet húznak fel. A beruházás 180.000 euró körül van, amelyet – mint említettük – az Európai Unió által rendelkezésükre bocsátott pénzből fedeznek. Az épületben két nagy terem, öltözők, mellékhelyiségek, egy iroda kap majd helyet. A hatalmas udvaron pedig játszótér lesz, és a telek végébe egy kis gyümölcsöst is telepítenének. Ottjártunkkor a födémet tartó betonkoszorú kiöntéséhez készítették a zsaluzást. A kivitelezővel kötött szerződés szerint a munkálatokat az idén júliusig át kell adják, így valószínű, hogy szeptembertől már az új épületbe fog járni az a mintegy 25 óvodás, akikkel most a szomszédos iskolában foglalkoznak. A polgármester szerint lassan újra benépesülnek az iskolák, ha nem is látványosan ugyan, de egyre több gyereket íratnak be az óvodába, ami reménykeltő, és igazolja, hogy nem hiábavaló az oktatási intézmények korszerűsítése. 

Az épülő héderfájai óvoda


Folyamatban a parcellázás 

Az országos telekkönyvezési program keretében Küküllőszéplak községben mintegy 4400 parcellát kell felmérni. A polgármesteri hivatal két topográfuscéggel között szerződést, amelyek között fele-fele arányban felosztották az elvégzendő munkát, amelynek értéke 163.000 lej. A programnak megfelelően a költséget a megyei kataszteri hivatal fedezi. Mindez csak a község külterületére vonatkozik, amelynek a felmérését így 78%-ban lefedték. Egy része már elkészült, és ennek a térképét ki is függesztették a hivatalban (fotón). Az egyik cég megígérte, hogy 2200 parcella teljes dokumentációját május végéig elkészíti, az összes munkálattal novemberig készülnek el. Mint ismeretes, az unió által kötelezővé tett országos program határidejét kétszer módosította a kormány. A nehézséget a felaprózódott területek okozták. Kérdésünkre a polgármester azt is elmondta, hogy a beltelkekre vonatkozó – Császár Károly szenátor által kezdeményezett – 231/2018-as törvény alapján 15 személy kérte az általa használt épület és telek tulajdonjogát. Hat eset rendezése nem tartozik a jogszabály hatásköre alá, míg kilenc okiratcsomó elbírálás alatt áll – mindahányan hiányos dokumentációt állítottak össze, emiatt felkérték az érintetteket, hogy egészítsék ki a dossziékat. 

Szakács Béla polgármester a kataszeri térkép előtt


Bővülő víz- és csatornahálózat

Tavaly elkészült a Küküllőszéplak és Héderfája közötti ivóvízhálózati fővezeték, amelynek munkálataira az országos vidékfejlesztési alap (PNDL) 2012–2018-as pályázati kiírásán nyertek 1 millió eurós támogatást. A község önrészként el kellett készítse a hálózaton levő víztartályokat, és biztosítania kellett a szivattyúk működtetésére az áramellátást. Eddig a két településről 530 család csatlakozhat a vezetékre, a bekötési díj 150 lej családonként. Eddig 280 házban használják a vezetékes ivóvizet. Egyelőre csak háztáji használatra alkalmas a víz, ugyanis az analízisekkel kiderítették, hogy magas a nitráttartalma, így további tisztítóberendezésre van szükség. A polgármester szerint azok, akik rácsatlakoztak a hálózatra, elégedettek a szolgáltatással, ugyanis nyáron igen nagy a szárazság, és a kutak el szoktak apadni. Vízhasználati díjként 4 lejt számolnak fel köbméterenként. 

A jó hír az, hogy március 18-án köti meg a Szakács Béla polgármester a kivitelezési szerződést Küküllőszéplak csatorna-, illetve Nagy- és Kisszentlászló ivóvíz- és csatornahálózatának kiépítésére. A tervezés és a kivitelezés összesen 3,5 millió euróba kerül. A közbeszerzési eljárás már lezajlott, a szerződéskötést követően 60 napon belül kell az kivitelezőnek elkészíteni a szükséges műszaki terveket és beszereznie az engedélyeket, így várhatóan még a nyáron hozzáláthatnak a munkálatokhoz. A kivitelezésre 17 hónapot szabott meg a szerződés. Összesen 16-16 km ivóvíz- és csatornahálózat lesz. Újabb 280 házhoz juthat el az ivóvíz, és 580 családnak biztosítják a lefolyórendszerhez való hozzáférést. Az önrész 658.000 lej, ezzel olyan költségeket fedeznek, amelyekre nem ad lehetőséget a pályázat, mint pl. a rendszer működtetéséhez, beüzemeltetéséhez szükséges áramellátás stb. 

Az egyik kút


Szárnyastenyésztő farm létesül 

Zwartebroek holland testvértelepülésről jött az a holland beruházó, aki a tavaly Szászbonyha és Gógán között 14 hektár területet vásárolt meg az önkormányzattól. Az így befolyt összeget a hivatal a közműfejlesztés önrészének a biztosítására fordítja. A vállalkozó szabadtartású szárnyasokat tenyésztő farmot létesítene. 

Szándéka szerint mintegy 800.000 eurót ruházna be. Ebből két csarnokot építene, illetve bekerítené a telket. Mivel Hollandiában hasonló üzlettel foglalkozik, nem kérdés az, hogy lenne-e piaca az itt tenyésztett szárnyasoknak. Egyelőre azonban a befektető a prefektúra jóváhagyására vár, ugyanis a főispáni hivatal kifogást emelt az önkormányzat a területeladásával kapcsolatosan. Azt állítják, hogy a kültelken nem szabad beruházni, ugyanis a 10 hektár szántóföldet és a mintegy 4,5 hektár legelőt „nem lehet kivenni a mezőgazdasági forgalomból”. Szakács Béla polgármester szerint azzal, hogy ide szárnyastenyésztő farmot létesítenek, nem változtatják meg a terület rendeltetését, ugyanis továbbra is mezőgazdasági tevékenységre használják majd. A vállalkozó mindössze két csarnokot húzna fel, valamint egy irodaépületet, amelyet mezőgazdasági célra használna. A szárnyasok pedig tető alatt szabadon lennének („legelnének”), így nincs jogi akadálya annak, hogy elkészüljön a farm. A polgármester reméli, hogy tisztázzák a kérdést, és a prefektúra is támogatni fogja majd környék egyik legnagyobb beruházását. A holland vállalkozó szándéka szerint két éven belül üzemképessé teszi az uniós követelményeknek megfelelően megépítendő farmot.
Kapcsolódó cikkek: