2020. június 1., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Kicsivel több mint egy hónap választja el

a nyolcadikos diákokat életük első nagy megmérettetésétől, amelytől középiskolai továbbtanulásuk függ. 

A Maros megyei tanfelügyelőség honlapján közzétett ütemterv szerint az általános iskolák május 15–24. között kapják meg a középiskolai kínálatot tartalmazó felvételi tájékoztatót. Ugyanebben az időszakban továbbítja a tanfelügyelőség a tanintézetekhez az iratkozási központok, illetve a központokhoz tartozó iskolák listáját. A nyolcadikosok jelenlétében zajló szülőértekezletet, amelyen a felvételi menetéről és a beiskolázási tervről tájékoztatják az érintetteket, május 20. – június 7. között tartják az osztályfőnökök.

Az általános iskolák végzősei számára a hivatalos kicsengetésnél egy héttel hamarabb, június 7-én ér véget a tanítás. A diákok az utolsó tanítási héten, június 3–7. között iratkozhatnak be az országos képességmérőkre. A vizsgasorozat június 18-án a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődik, 20-án matematikából, 21-én anyanyelvből adnak számot tudásukról a nyolcadikot végzettek. Az óvások előtti vizsgaeredményeket június 25-én déli 12 óráig közzéteszik, fellebbezni aznap 14–20 óra között lehet. A végső vizsgaeredményekről június 29-én értesülnek a diákok.

A jövendőbeli kilencedikesek július 3–7. között töltik ki az iratkozási űrlapokat a választott középiskolai osztályokkal. A vizsgajegyek és a négy év iskolai átlaga szerinti számítógépes elosztásra július 12-én kerül sor, ezt követően, július 15–18. között a felvételt nyert diákok el kell foglalják helyeiket. A betöltetlenül maradt középiskolai helyek jegyzékét július 23-án függesztik ki a tanintézetek. Az első elosztás során kimaradt diákok július 24–30. között választhatnak a fennmaradó helyekből, elosztásukra július 31. – augusztus 1-jén kerül sor.

A tizenkettedikes diákok május 27–31. között iratkozhatnak be az érettségire. Számukra 31-én ér véget a tanítás, június 3-án pedig megkezdődik az első szóbeli vizsga. Aznap és 4-én románból, 5-én és 6-án anyanyelvből szóbeliznek, 7-én, 10-én és 11-én számítógépes ismeretekből zajlik a szóbeli (a nem ortodox pünkösdöt ünneplőket 7-ére vagy 11-ére osztják be). Idegen nyelvből június 12–13-án szóbeliznek az érettségizők. Az írásbelik július elsején a román nyelv és irodalomból zajló vizsgával kezdődnek, 2-án anyanyelvből, 3-án a szaknak megfelelő kötelező tárgyból, 4-én a választott tantárgyból vizsgáznak a diákok. Az óvások előtti ideiglenes eredményeket július 8-án, a végső eredményeket 13-án függesztik ki a tanintézeteknél. 

Az őszi pótérettségire július 15–19. között, a pótvizsgára maradottaknak július 26-án lehet beiratkozni. A román írásbeli augusztus 21-én lesz, anyanyelvből 22-én, a szaknak megfelelő kötelező tárgyból 23-án, a választott tantárgyból 26-án vizsgáznak a pótérettségizők. A szóbelik augusztus 27. – szeptember 3. között zajlanak. Az óvások előtti ideiglenes eredményeket szeptember 3-án, a végső eredményeket 7-én teszik közzé.