2021. január 17., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Gyűlnek, egyre gyűlnek Ráduly János kötetei. Amint összeáll egy füzetnyi írása, műfaji, tematikai csoportosításban, könyvvé szerkesztve bízza a kiadóra, nyomdára, úgy adja tovább az olvasóknak. Sajátos gyakorlat, örök készenlétet feltételez. Más megközelítésben: folyamatos munkát. Ami éltető eleme is, feledtetni képes a gonddal, bajjal telítettebb napjait is. Már rég nem csodálkozom, amikor kedves dedikációval ellátott, többkötetes paksamétával állít be hozzám valamelyik Kibédről érkező barátja, ismerőse. Most is kaptam tőle egy fordításgyűjteményt. De amiről tájékoztatni szeretném a közönséget, az a Könyvek üzenete* című 80 oldalas kiadvány. Alcíme szerint kritikákat, recenziókat tartalmaz.

Ezek a könyvismertetések – amint bevezető soraiban írja – „nem tanulmányok, nem esszék: olyan kritikai megjegyzéseket is tartalmazó eszmefuttatások, amelyekben megpróbáltam jelezni a könyvek üzenethordozó szerepét, irodalom és élet egymásra utaltságát”. Huszonkilenc ilyen írást nyújt át a Garabontzia Könyvkiadó az érdeklődőknek, 1969-ből datálódott az első, 2020. márciusi keltezésű a legutóbbi. Talán pontosítanom kellene, hogy a kötetben a legutóbbi, mert azóta biztos született újabb recenziója. Mint ahogy ’69 előtt is ajánlott kiadói újdonságokat az olvasóknak. Akkor még a sajtóban. Elsőként a marosvásárhelyi Vörös Zászlóban. A mostani kötetnyitó ismertető éppen a megyei napilap egykori munkatársa, Szőcs Kálmán Papírhajók című verseskötetét méltatja egy másik megyei újságban, a Hargitában. Az eltelt évtizedek folyamán még több szépirodalmi kiadványról fogalmazta meg gondolatait, de Ráduly néprajzkutató, folklorista énje, rovásírói szakértelme, szenvedélye, műfordítói alteregója is mindegyre szót kért, és ennek is meghatározó szerepe van a kötetben. Az előszóból az is tudható, a Tanár úr korábban is fontosnak tartotta, hogy könyvajánlói kötetben is fennmaradjanak, három hasonló gyűjtemény előzte meg ezt a legújabbat. Eddig összesen 136 recenziót tett le ily módon az asztalra.

Kakukktojásra is találhatunk. A kötetzáró írás nem könyvismertető, Ráduly János itt riporterként kérdez. A rovásírás szerelmesét, Komoróczy Györgyöt kérdezi, mint olyan, aki maga is hasonló cipőben jár, igencsak odavan a rovásírásért, és a népköltészet, a népmesék világában is otthonosan mozog. A szerző a honi napilapok, hetilapok hűséges, régi munkatársa, ezek oldalain jelent meg recenzióinak nagyobb hányada, de több olyan írást is tartalmaz a kötet, amely most látott először nyomdafestéket. Az pedig, hogy nagyobb figyelmet szentelt a Sóvidék, a Székelyföld tollforgatóinak, az csak természetes, hiszen Ráduly János Korond szülötte, élete szervesen kapcsolódik a Kis-Küküllő mentéhez. Várjuk a következő jelentkezéseit.

*Ráduly János: Könyvek üzenete. Kritikák, recenziók. Garabontzia Könyvkiadó, Marosvásárhely, 2020