2021. május 15., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Döntött a marosvásárhelyi tanács

A marosvásárhelyi tanács csütörtöki ülésének napirendjén négy határozattervezet is a köztisztasági szolgáltatásról szólt. Egyrészt a meglévő szabályozás módosításáról, másrészt az új szolgáltató kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárásról határoztak a képviselők.

Lakó nélküli lakások esetében is fizetni kell egy személyre

 A testület elutasította a Pápai László képviselő által kezdeményezett tervezetet, amely módosította volna a köztisztasági díjszabásokat: egyrészt progresszíven számolta volna a köztisztasági különadót, aszerint, hogy hányan élnek egy háztartásban, másrészt előírta volna, hogy azokban a lakásokban, amelyben nem lakik senki, ne számítsák fel kötelezően egy személyre a köztisztasági adót, hiszen ezekben senki nem „termel” szemetet. Azt is előírta volna, hogy azon ingatlanok esetében, amelyek cégszékhelyként szerepelnek, de nem folytatnak bennük gazdasági tevékenységet, ne számítsanak fel köztisztasági adót mind magán-, mind jogi személyként. „A köztisztasági adó nem egy közös költség például a tömbházon belül, hiszen mindenki egyénileg termel háztartási vagy szelektív hulladékot. Miért kérjenek el adót olyan szolgáltatásért, amit nem vettek igénybe egy olyan lakásban, ahol senki nem lakik? Ezért tartottam fontosnak módosítani a köztisztasági adóra vonatkozó szabályzatot” – mondta lapunknak a képviselő. A témáról még csak vita sem volt, a szakbizottságok mindegyike negatívan véleményezte a tervezetet, a testület pedig elutasította. Jóváhagyta viszont annak a határozatnak a módosítását, amely a megyei hulladékkezelési rendszernek engedi át a köztisztasági szolgáltatást Marosvásárhely esetében, és azt a tervezetet is, amelynek alapján elindíthatják a közbeszerzést a megyeszékhelyen a köztisztasági szolgáltató kiválasztására. Ez azért fontos, mert az önkormányzat szerződést bontott a Sylevy Salubriserv Kft.-vel, amely 90 napig még elszállítja a hulladékot a városban, viszont ez alatt az idő alatt az önkormányzatnak le kell bonyolítania a közbeszerzést, ki kell választania az új szolgáltatót, amely addig áll majd szerződéses viszonyban a bárossal, amíg a megyei önkormányzat is megszervezi a licitet a 2-es övezetre, amelybe a megyeszékhely is tartozik. 

A tanácsülés végén még egy sürgősségi eljárással előterjesztett tervezetet szavazott meg a testület, amelyet Szövérfi László gazdasági igazgató ismertetett. Hangsúlyozta, nagyon sokan nem tudták még benyújtani a köztisztasági adóra vonatkozó nyilatkozatot, ugyanakkor szeretnék elkerülni a zsúfoltságot, emiatt a határozattervezet egyik pontja előírja a március 1-i határidő meghosszabbítását március 31-ig, másrészt megszüntetnék a diszkriminatív jellegű kedvezményt, amely elsősorban a fogyatékkal élő személyeket érintette, vagyis a módosítás célja, hogy minden ilyen személy esetében járjon az adókedvezmény. 

A testület a következőkben jóváhagyta azt a tervezetet is, amely előírta, hogy a tanintézetek udvarát és a sportpályát ingyenesen lehessen használni. Módosító indítványokkal fogadták el az új szabályokat, a módosításokat Tamási Zsolt képviselő ismertette. Ezek lényege az, hogy lehetőséget adjanak a tanintézeteknek arra, hogy adott esetben bérbe adhassák a sportpályákat, ebből bevételre tegyenek szert, ugyanakkor megszabhassák, milyen órarend szerint nyitható meg az iskolák udvara. Mindezekről az iskolaszék tagjai egyszerű többséggel szavazhatnak. Fontos szempont a biztonság is, és ott, ahol a tanintézet nem tud saját portásszolgálatot biztosítani, az önkormányzatnak kell ezt megtennie. A tegnapi döntéssel, módosításokkal Radu Bălaş 4 éve kezdeményezett tervezetét fogadta el a testület. 

A tanács jóváhagyta a város zöldövezeteinek jegyzékére vonatkozó határozat módosítását, Kelemen Márton ülésvezető elnök azon módosító javaslatával, mely szerint a jegyzéket december 31-ig időszerűsíteni kell, és utána naprakészen tartani, ugyanakkor a lakosság számára hozzáférhetővé tenni. A jegyzékben jelenleg mintegy 58.000 fa és cserje szerepel.