2021. május 16., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Nyilvános dicséret

Példás összefogás Gernyeszegen

Igen hasznosnak bizonyult a gernyeszegi helyi önkéntes tűzoltó-alakulat működtetése és fenntartása, ezt a Körtvélyfáján február 13-i körtvélyfájai tűzesetnél is bebizonyosodott. Délután 4 óra körül a 112-es sürgősségi hívószámon értesítették a helyi alakulatot, hogy a Fő út 116B szám alatt kigyúlt az udvaron levő, különálló konyhaépület, és a lángok veszélyeztetik a környékbeli gazdasági építményeket és a lakóházat is. 

Az értesítést követően perceken belül ott voltak az önkéntes tűzoltók, valamint a polgármesteri hivataltól és a helyi tanácstól több mint tíz személy – köztük a polgármester és az alpolgármester –, akik a rendelkezésükre álló felszereléssel, mintegy 40 tűzoltópalackkal megpróbálták megfékezni a tüzet. A hivatal buldoexkavátorának is jelentős szerepe volt az oltásban, a felrakott tűzifát kellett szétterítenie. Amennyiben ez kigyúlt volna, a lángok még nagyobb kárt okoztak volna. 

Időközben Szászrégenből megérkeztek a tűzoltók, azonban az autó szivattyúja lefagyott, de rácsatlakoztak az utcában található tűzcsapra, és így sikerült eloltani a tüzet, aminek elterjedését az önkéntesek fékezték meg. A tüzet egy, a csatlakozóban hagyott mikrohullámú sütő okozta, amely a rövidzárlat miatt valósággal elrobbant. 


Gernyeszegen is kigyulladt egy épület

Még be sem fejezték a körtvélyfájai tűz eloltását, 17 órakor az önkéntesek értesítést kaptak, hogy a községközpontban, a 13/A szám alatt kigyulladt a tetőgerenda. A megmaradt mintegy 20 palackkal odasiettek, ahol sikerült megakadályozniuk, hogy a felhevült kémény miatt már izzó gerenda tüzet okozzon. A kivonuló szászrégeni tűzoltóknak már nem sok dolguk volt. Nem vetették be a vízágyút, ugyanis ezzel nagyobb kárt okoztak volna a házban. 

A példás hozzáállást – nemcsak az önkéntes tűzoltók, hanem a szomszédok és a gernyeszegi lakosok, a helyi rendőrség, a gernyeszegi rendőrőrs munkatársainak a munkáját – hivatalos levélben köszönte meg Handrea Ioan Călin, a Maros Megyei Horea tűzoltóalakulat főfelügyelője. 

A polgármesteri hivatal kezdeményezésére gyűjtést indítottak mindkét károsult részére. A gernyeszegi családnak mintegy 40.000, a kötvélyfájainak, amely nagyobb kárt szenvedett, kb. 90.000 lejt gyűjtöttek össze, az utóbbi ház nyílászáróit pedig Kolcsár Károly képviselő adományából cserélik ki.

Fotó: Vajda György

Fotó: Nagy TiborNem épült volna műjégpálya a LEADER csoport támogatása nélkül 

Nem épült volna meg a Marosvásárhely határában nemrég felavatott műjégpálya a Maros menti LEADER csoport hathatós hozzájárulása nélkül. A kistérségi társuláshoz tartozó községek – Gernyeszeg, Vajdaszentivány, Marossárpatak, Nagyernye és Marosszentgyörgy – elöljárói felvállalták az ügyet, anyagilag is hozzájárultak a létesítmény felépítéséhez, berendezéséhez – tájékoztatott Kolcsár Gyula, Gernyeszeg polgármestere, a Maros menti LEADER csoport elnöke. 

Az elnök elmondta, hogy a Marosszentgyörgyhöz tartozó területet a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal vásárolta meg egy magánszemélytől, a LEADER csoportban levő községek összefogásának köszönhetően közművesítették, bevezették a földgázt, a vizet, kiépítették a villany- és lefolyóhálózatot. A tagok erre községenként 100.000-100.000 lejt adományoztak. A hozzájárulásról a részvényesek közgyűlésén döntöttek. 

Csak a transzformátorállomás mintegy 150.000 lejbe került, nem beszélve a többi költségekről. A Maros Megyei Tanács a Visit Maros Egyesületen keresztül vásárolta meg a közel 100.000 eurót érő jégcsiszoló gépet, és felvállalta a működési költségeket. A számítások szerint ez évi több mint egymillió lejt jelenthet. Amint az avatón elhangzott, a munkálatokat és a beruházást a Mens Sana Alapítvány kezelte. 

A LEADER csoporton keresztül pályázták meg, folyamatban van a körtvélyfájai és a gernyeszegi orvosi rendelők épületének felújítása, és két műfüves labdarúgópályát alakítanak ki Magyarpéterlakán és Marosteleken. Előkészületben van egy, a Nyárád kistérséggel való együttműködést ösztönző pályázat. A két kistérségnek hasonló gondjai vannak, egymás szomszédai, így az elkövetkezendő időszakban több közös tervet is megvalósítanának. Egyelőre közös képzésekre, tapasztalatcserére pályáznak. Várhatóan 2022-ben jelennek meg a kiírások. Bár a LEADER csoportok által kezelt pályázatok hatékonyak, a helyi szükségleteket elégítik ki, és „emberközeliek”, a tendencia azt mutatja, hogy mind kevesebb pénzt juttatnak az ilyen közösségi csoportoknak, így várhatóan kevesebbet osztanak el az öt községnek. Elképzelések vannak arról, hogy mire érdemes pályázni, de egyelőre várakozó álláspontra helyezkedett a kistérségi társulás vezetősége. 

A LEADER csoport polgármesterei Nagy Attilával, az SZJA igazgatójával és Kozma Mónikával, a Pro Economica Alapítvány ügyvezető igazgatójával a műjégpálya avatóján

Fotó: Vajda György 


Új orgona, kórus nélkül 

2019. április elsejétől a körtvélyfájai református gyülekezet lelkipásztora a maroshévízi születésű Jári Zsolt, aki korábban a Hargita megyei Bágyon szolgált. Szász Attila esperes helyét vette át. Legutóbb akkor beszéltünk vele, amikor átvette a körtvélyfájai szolgálatot. 

A tiszteletes elmondta, hogy tavaly felújították a templom orgonáját, amelyet októberben egy hangversenyen fel is avattak. A javításra a szerződést a kivitelezővel 2019-bem írták alá. Pályázat alapján a BGA 45.000 lejjel járult hozzá, a hiányzó mintegy 5000 lej közadakozásból gyűlt össze. Pap Zoltán székelyudvarhelyi orgonarestaurátor fél év alatt javította meg a hangszert. A hatregiszteres orgona teljesen megújult, új motort, szélzsákot kapott, a sípokat is felújították, a farészeket restaurálták. A lelkész úgy tudja, hogy az orgonát valamikor az 1870-es években Johannes Binder készítette. (Sz.m.: A gernyeszegi templom orgonája 1854-ben készült, készítője Binder Sámuel segesvári orgonaépítő.) A körtvélyfájai hangszert a második világháború óta nem használták. A gyülekezet korábban eladta a kántorlakást, és az árából egyebek mellett egy német gyártmányú elektromos kézi orgonát vásároltak, azt használták, majd a hollandiai testvérgyülekezetnek köszönhetően került egy újabb elektromos orgona a templomba. Most újra a régi orgona hangja kíséri a liturgikus énekeket. 

Fotó: Nagy Tibor


Tavaly pályázat alapján a helyi tanács támogatásával 10.000 lejt kapott a gyülekezet, amiből sikerült újrafesteni a templom belső falait, lekezelték a padlózatot és újrafestették a belső berendezés, a padok díszítőelemeit. Tervben van egy új harang vásárlása, ugyanis a haranglábban levő elrepedt. Vagy újat öntenek, vagy használtat vásárolnak. Az előbbi előnye, hogy az öntő garanciát vállal rá, és többet tart, viszont valószínűleg drágább. Az utóbbinak eszmei értéke is van, ugyanis megmentenek egy olyan harangot, amelyet már nem használnak, azonban a 100-150 éves harang megrepedhet, és akkor kezdhetik elölről az eljárást. A lelkipásztor ajánlatokat kért mindkét esetre, már voltak egy régi szász templomban is megnézni a harangot. A kikötés az, hogy a hangja a megrongálódott körtvélyfájaiéhoz hasonlítson. Az ügyben a döntő szó a presbitériumé lesz. 

Jári Zsolt elmondta, tervbe vették a templom teljes felújítását, amit a szomszédban levő egykori egyházi iskola épületével együtt végeznének el. Az utóbbit jelenleg civil szervezetek használják. Felvették a kapcsolatot Klaus Birthlerrel, Szászrégen volt főépítészével, aki megígérte, hogy összeállítja a dokumentációt. A felújítás részeként egy játszóteret is kialakítanak, amelynek köztéri bútorait a helyi önkormányzat támogatásával helyeznék ki. Erre ígéretet kaptak a polgármestertől. Felújítás után a templom turisztikai attrakció is lenne, hiszen Kós Károly tervei, irányítása alatt újították fel annak idején, és a harangláb is XVIII. századi. 

A gyülekezeti élettel kapcsolatban a lelkipásztor elmondta, hogy a több mint egy éve tartó világjárvány miatt felére csökkent a templomi látogatottság. Míg korábban a nyilvántartásban szereplő gyülekezet 10%-a járt rendszeresen templomba, most 5%-uk megy el az istentiszteletekre. Ehhez még hozzáadódik az a 25-30 személy, aki online követi az istentiszteletet. A járvány miatt abbamaradt a családlátogatás, a közösség alig felét tudta felkeresni a tiszteletes, de amint a járványügyi intézkedések enyhülnek, folytatja a közösségépítő munkát. A kátéórákat a járvány idején is megtartották. Februártól a vasárnapi istentiszteletet a templomban tartják. Kéthetente van ifjúsági bibliaóra. Február 8–14. között vendég lelkipásztorokkal megtartották az egyetemes imahetet, ami „felrázta” a közösséget, és jelezte, hogy igényli a találkozást, az együttlétet. Kiemelten foglalkoznak a fiatalokkal, a konfirmálókkal is. Jári Zsolt elmondta, sajnos felbomlott az egyházi kórus, így nem tudják folytatni a korábbi lelkész által kezdeményezett kórustalálkozókat. Reméli, hogy az új orgona újra „becsalja” a templomba a fiatalokat, akikkel újjászervezi a kórust, hiszen zenei végzettséggel rendelkező kántoruk van, aki garantálja a minőségi foglalkozást. 

A közösség a lelkipásztorával együtt várja, hogy a közösségi élet újra a rendes kerékvágásba kerüljön. 

*

A falut először 1441-ben említik a dokumentumok Kerthwelfa néven. Temploma a14. század végén épült. Az első kazettás festett mennyezet 1760. évbeli, a jelenleg látható az 1948–1951 között, Kós Károly által irányított felújítás során készült. A berendezést (szószék, úrasztal, padok) is Kós Károly tervezte. A templom mellett álló haranglábat 1768-ban vásárolta a gyülekezet Alsóbölkényből. A második világháború után Kós Károly elkészítette az új torony terveit, a követ leszállították, azonban anyagi okok miatt elmaradt a kivitelezés. A nagyobbik harangot valószínűleg még a középkor végén öntötték.