2019. április 21., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A marossárpataki Adorjáni Károly Általános Iskola vezetősége

szerény költségvetésből gazdálkodik, ezért igyekeznek minél többet pályázni, minden lehetőséget kihasználni. Mózes Sándor igazgatót az idei év fontosabb eredményeiről, megvalósításairól, illetve a jövőbeni tervekről kérdeztük.

Ebben a naptári évben már a második tantermet sikerült felszerelni Mimio rendszerű interaktív eszközökkel a központi iskolában. A projektet Magyarország kormányának támogatásával tudták megvalósítani, miután a Bethlen Gábor Alaptól sikeresen pályáztak meg egy Mimio Touchboard típusú interaktív táblát, amit saját forrásból egészítettek ki egy laptoppal, aktív hangfallal, digitális vetítővel és egyéb tartozékokkal.


Szaktermek vagy kulturális műhelyek?

A tanterem a magyar nyelv és irodalom tantárgy mellett magyarságtörténeti órák, iskolán kívüli tevékenységek színhelye is, szakképesített és minősített tanárok vezetésével. 

– Szeretnénk elérni azt, hogy tanulóink számára a korszerűsített, interaktív eszközökkel felszerelt szaktantermek ne csupán kellemes környezetet, hanem funkcionális kulturális műhelyt is jelentsenek, ahol a gyerekek megfelelő, motiváló környezetben tökéletesíthetik anyanyelvüket, sajátíthatják el történelmüket és élhetik meg kultúrájukat. Tanintézményünk szoros partnerségi kapcsolatban áll a helyi közösséggel (civil szervezetek, hagyományőrző néptánccsoport, önkormányzat, helyi egyházak, helyi gyermekotthon és más szociális intézmények). Ebből az következik, hogy infrastruktúránkat – így a korszerűsített szaktantermet is – szélesebb körben használhatják különböző hagyományőrző és művelődési eseményekre, rendezvényekre az iskolai programon kívül is – tájékoztatott Mózes Sándor iskolaigazgató. 

Egy korszerű, interaktív eszközökkel felszerelt magyar nyelv és irodalom szaktanterem bizonyára nem csupán a tanintézmény közvetlen szükségleteit elégítené ki, hanem a helyi közösség kulturális igényeire is válaszolna.

Az intézményvezetőtől megtudtuk, hogy az iskolának két magyar nyelv és irodalom szakos, valamint három történelem szakos tanára is van. Mindannyian megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek, hogy a tanterem interaktív jellegét rendeltetésszerűen kihasználják. 

– Tanáraink rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, így nemcsak a tananyagot tudják közvetíteni interaktív digitális környezetben, hanem képesek új digitális tananyag létrehozására is. Az általuk létrehozott digitális tartalom már amúgy is szerepel a napi oktatói gyakorlatban, így ezek könnyen alkalmazhatók lesznek az új, interaktív környezetben is – hangsúlyozta az intézményvezető. Ez az eszközkészlet folyamatosan működik, idegennyelv- és művészeti órákon kiválóan használható, de a tanulók megemelkedett létszáma, valamint a jelen pályázati célok jellege szükségessé tette a most megvalósított rendszer beindítását, amely ezúttal a magyar nyelv, irodalom és kultúra elsajátítását, ápolását és megélését közvetlen módon segíti elő.

Új használati eszközök az óvodában

Tekintettel arra, hogy a projektnek nagy a sikere és valós a haszna, a kibővítését, folytatását tervezik a közeljövőben. Szándékuk szerint az elemi osztályokba is szereznének be hasonló eszközöket, hogy a kisdiákok digitális kompetenciáit sikeresen megalapozhassák. Ezt segíti a tankönyvkiadók újítása, amely digitális tankönyveket bocsát a tanintézmények rendelkezésére (hagyományos tankönyv és CD lemez) elemi és V–VIII. osztályokban egyaránt. Marossárpatakon egyre jobbak az oktatási körülmények, a közelmúltban az óvoda részére is sikerült beszerezni három laptopot, három fóliázógépet, két kivetítőt és egy kivetítővásznat.

Mózes Sándor elmondta, hogy egy játszóteres pályázatukat is nyertesnek bírálták el, ami újabb, korszerűbb játékszerek beszerzésére ad lehetőséget. Az építkezési engedélyeket akadálymentesen sikerült megszerezni a helyi és megyei tanácstól, a kivitelezés folyamatban van. Egy másik újdonság az iskolai könyvtárt érintette: bevezették egy elektronikus leltárba, majd vonalkóddal látták el a könyveket, ami lehetővé teszi a vonalkódolvasó használatát és megkönnyíti a könyvtáros munkáját. 

Iskolabővítésre is készülnek

Tavasszal, ugyancsak pályázati pénzekből az iskolaépület teljes felújítását és bővítését tervezik Marossárpatakon. A gyereklétszám növekedése, valamint a régi, több mint 100 évvel ezelőtt épített, északi fekvésű iskola állapota igényli a változásokat. 

– Az 1967-ben épült új iskolát 8 tanteremmel, 3 mosdóval, T alakban szeretnénk bővíteni. Korszerűsítjük a villany- és internethálózatot, az osztálytermek berendezése, felszerelése önköltséggel történik. Idén nyáron a hozzánk tartozó pókai tanintézményben nyílászárókat cseréltünk egy helyi támogató adományának és önkormányzati támogatásnak köszönhetően. Az anyagi beruházások mellett a pedagógusok továbbképzésére is hangsúlyt fektetünk. Jelenleg 25 kolléga vesz részt a PROFi nevű programban, amit a Tanítók Háza szervez – tudtuk meg az iskolaigazgatótól.