2019. augusztus 17., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Lezárult az az Erasmus+ projekt,

amely magyarországi, szlovéniai és romániai intézmények és iskolák bevonásával valósult meg, és olyan új európai együttműködési mechanizmus létrehozását célozta, amelynek segítségével az általános iskolásokat tanulásra lehet ösztönözni, miközben elsajátítják a kulcskompetenciákat azáltal, hogy a fenntarthatóság és a környezeti nevelés módszereit használják – derült ki a Nyárádgálfalván megtartott tájékoztatóból. 

A Vissza a természetbe (Back to nature) projekt célja egy kísérleti, természetközeli, újító szellemű pedagógiai segédanyag kidolgozása volt, és 2016. október 1-jétől idén szeptember 30-ig zajlott. Kivitelezésében három ország egy-egy intézménye és iskolája vett részt partnerként: Magyarországról a nagykanizsai IMRO-DDKK Nonprofit Kft. és a Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola, Szlovéniából a Maribori Egyetem energiatechnológiai tanszéke és a lendvai két tannyelvű általá-nos iskola, míg hazánkból a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ és a nyárádgálfalvi Szentiváni Mihály Általános Iskola. A projekt során elkészült egy kézikönyv, amely egy magyarázó, általános részt, egy módszertani gyűjteményt és egy lecke- és tevékenységi terveket tartalmazó részt foglal magába. A cél egy olyan segédanyag elkészítése, amely a környezetvédelmi témáknak a különböző természettudományi területeken való iskolai alkalmazására buzdítja a pedagógusokat. A projekt kezdetén gálfalvi, csíkfalvi, nyárádmagyarósi, backamadarasi, ákosfalvi, sármási és marosvásárhelyi iskolákban kérdőíveztek, hogy képet kaphassanak a jelenlegi ismeretekről, továbbá minden partneriskola négy lecketervet írt, saját országa jellegzetességeit szem előtt tartva, a mindennapi élethelyzetek, az egészséges életformák, a biodiverzitás és a környezeti nevelés globális formái témakörökben. A tavaly elkészült lecketerveket idén februárban minden iskola három-három pedagógusa megismerhette egy egyhetes képzés keretében, majd mindenki a saját iskolájában kipróbálhatta, megtehette javaslatait, kiegészítéseit, augusztus végén pedig Nyárádszentlászlón tartottak egyhetes tábort, ahová mindhárom iskola 15-15 diákja jutott el, hogy a pedagógusok velük is kipróbálhassák a tananyagot. A visszajelzések szerint sikeres tevékenység volt.

A végeredmény azt mutatja, hogy az elkészült anyagot a pedagógusok is szívesen alkalmaznák, mivel a napi munka mellett nem sok idejük marad ilyen jellegű tevékenységek tervezésére, dokumentálására, így szívesen veszik a kézikönyvet, a gyerekek pedig örömmel vettek részt a projektben, élvezettel dolgoztak és sokat tanultak. Számos kompetenciát fejleszt az oktatási anyag, kezdve az anyanyelvi kommunikációtól a digitális írásbeliségen át a vállalkozási kompetenciákig. A backamadarasi iskola igazgatója, Marc Erzsébet gratulált a gálfalvi pedagógusok munkájához, amely meghozta a gyümölcsét, és pedagógusként megerősítette: az idelátogató külföldi oktatók és gyerekek el voltak ragadtatva az itt tapasztaltaktól, sok dolgot itt láttak először életükben.

Gáspár Ildikó, a gálfalvi iskola igazgatója úgy érzi, ha a pedagógus tapasztalatot szerez, és az információkat tovább tudja adni a gyerekeknek, azzal az iskola is nyer. A projekt során rálátásuk volt a magyarországi és szlovéniai iskolai rendszerekre, a jó példák követésével gazdagodik a munkájuk. Azáltal, hogy a pedagógusok megismerhették és kipróbálhatták ezeket az új módszereket, kedvet kaptak arra, hogy bevigyék a tananyagba. Legtöbbet azok a gyerekek nyertek, akik részt vettek az idei nyári táborban, megélhették ezeket a mindennapokban – mondta el lapunknak tapasztalatait az igazgató. Azzal, hogy a projekt véget ért, nem teszik félre, a jövőben szeretnék tapasztalataikat beépíteni a tanítási tevékenységbe. A kézikönyv hamarosan kiadásra kerül, és eljut a pedagógusokhoz is, ám számos olyan anyag született a két év alatt, amely helyszűke miatt a kiadványba nem kerülhetett be, de ezeket elektronikus formában terjeszteni fogják, és hamarosan a projekt honlapján is elérhetők lesznek.

Kétéves munka eredményét mutatták be