2019. szeptember 17., kedd

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Bizonyos hiányzó dokumentumok miatt levették a Maros megyei önkormányzat tegnapi soros ülésének napirendjéről azt a határozat- tervezetet, amelynek értelmében ideiglenesen havi legfeljebb kétezer tonna, Kolozsvárról érkező hulladékot fogadna be a szentpáli hulladéklerakó állomás. A kérdésben a következő soros vagy egy rendkívüli ülésen hoz majd döntést a testület. 

Az elmúlt év decemberében a kolozsvári önkormányzat a Maros Megyei Tanács engedélyét kérte ahhoz, hogy ideiglenesen – legalább nyolc hónapig – a szentpáli hulladéklerakó állomásra hozhassák a kincses városban összegyűjtött szemétmennyiség egy részét, mint-egy kétezer tonnát havonta. Erre azért lenne szükség, mert a Kolozs megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer projekt nem zárult le, és nem működőképes a feleki lerakóállomás, ezt előreláthatólag csak 8-10 hónap múlva sikerül üzembe helyezni. A törvényes előírások értelmében a Maros megyei önkormányzat az illetékes szaktárca véleményét kérte az ügyben, és a válasz pozitív volt, tehát amennyiben eleget tesznek egy sor feltételnek, nincsen akadálya annak, hogy a megye kisegítse a kincses várost. A határozattervezet értelmében a szentpáli lerakóállomást üzemeltető Iridex Group Import Export Kft. – Bukaresti Köztisztasági Szolgáltató társulás szerződést kötne a kolozsvári köztisztasági szolgáltatóval a következő feltételek mellett: többek között a szerződés legfeljebb tíz hónapra szólna, illetve azo-nyomban megszűnne, amint üzembe helyezik a Kolozs megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszert. 

Fotó: Vajda György (archív)


Érdeklődésünkre, hogy miért került le az ülés napirendjéről a szóban forgó határozattervezet, Péter Ferenc tanácselnök kifejtette: a döntést megelőzően további adatokra volt szükség, és túl rövid volt az idő ahhoz, hogy ezeket beszerezzék a szentpáli lerakóállomást üzemeltető cégtől, ezért döntöttek úgy, hogy leveszik a napirendről. 

– Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz jóváhagyva, a következő soros ülésen vagy akár egy rendkívüli ülésen napirendre kerül ez a határozattervezet. 

Mint ismeretes vidékünkön a szentpáli az egyetlen olyan lerakóállomás, amely rendelkezik az összes szükséges engedéllyel, ezért több megyéből szeretnék ide szállítani a gazdasági egységektől és magánszemélyektől begyűjtött hulladékot. Erre abban az esetben van csak lehetőség, ha a minisztérium ezt jóváhagyja. Kolozsvár kérésére vonatkozóan megszületett ez a jóváhagyás. Ugyanakkor a lehetőségünk is adott arra, hogy a környező megyékből is fogadjunk hulladékot, ugyanis a tervezett mennyiségnek ötven százaléka sem gyűl be Maros megyéből – mutatott rá a tanácselnök. 

Új, korszerű hangosító- és szavazóberendezés

A tegnapi soros ülésen használták első alkalommal a megyei önkormányzat gyűléstermében nemrég üzembe helyezett új hangosító- és szavazóberendezést. A tanácselnök rámutatott, az elmúlt évben elkezdték a közigazgatási palota nagy gyűléstermében a hangosító-, valamint a szavazóberendezés korszerűsítését, erre versenytárgyalást írtak ki. A 192 ezer lejes beruházás azért volt indokolt, mert a régi rendszer gyakran meghibásodott, alkalomdatán tanácsülés közben, ugyanakkor szükségesnek látták, hogy lépést tartsanak az egyre fejlődő technikával, szükség volt egy hatékonyabb, korszerűbb rendszerre. Ennek köszönhetően egy kijelzőn névlegesen megjelennek a tanácsosok, látható, hogy ki hogyan szavaz, és ezáltal jóval átláthatóbb a képviselők tevékenysége az önkormányzati üléseken. Fontos ugyanakkor, hogy a rendszer magában foglal egy tolmácsberendezést is, amely 50 vezeték nélküli fülhallgatót és négy adókészüléket tartalmaz, melyen keresztül akár négy nyelvre is lehet szimultán tolmácsolni.