2020. június 1., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Bolyai Farkasra emlékeztek

Kettős ünnep helyszíne volt május 6-án, hétfőn a Bolyai Farkas Elméleti Líceum – Református Kollégium díszterme, ahol Bolyai Farkas székfoglaló beszédének a 215. évfordulójára emlékeztek. A Schola Particula 1557 – Bolyai 2000 Öregdiákok Baráti Köre szervezésében ünnepi beszédekkel, műsorral és egy mutatós fotóalbummal köszöntötték Márkos Ferencet, az iskola hajdani diákját, testnevelő tanárát, az Egyesült Államokban élő elismert festőt, a tanári arcképcsarnok alkotóját, aki ezúttal is két portrét hozott ajándékba.

Csáky Károly, a Baráti Kör vezetőségének tagja a ballagási ének, a Gaudeamus igitur kezdő szavaival köszöntötte a megjelenteket és hajdani iskolatársát, aki végzős diákként 66 évvel ezelőtt lépett ki az iskola kapuján. Sportolóként, tanárként, edzőként jelentős hazai karriert befutva kényszerű kitelepedését követően mind a sportban, mind a festészetben hírnevet, elismerést szerzett az Egyesült Államokban is. Beszédében Csáky Károly az ünnepelt szülőhelye iránti szeretetét emelte ki, amely az önzetlen ajándékozás örömével évről évre újra elindítja Amerikából Marosvásárhely és volt iskolája felé. 

Fotó: Bodolai Gyöngyi


Matematikusként büszke arra, hogy minden évben öregdiákok, tanárok, diákok szép számban gyűlnek össze, hogy megemlékezzenek Bolyai Farkas székfoglaló beszé-déről, amely új korszak kezdete volt a Református Kollégium életében – mondta Mátéfi Isván, a Bolyai iskola igazgatója. A Református Egyház tanügyeket intéző Főkonziszóriuma 1804-ben döntötte el, hogy a filozófiától különváltan kell tanítani a matematikát, a fizikát és a kémiát. A sorsnak köszönhető, hogy az újonnan szervezett tanszékre a 29 éves fiatal professzor, Bolyai Farkas kapott meghívást, aki a göttingai egyetemen tanult, és a kor legjobb matematikusaival volt állandó kapcsolatban. 48 éves pályafutása alatt tanári teendői mellett sok tudományos dolgozatot írt, amiért 1832-ben a Magyar Tudós Társaság levelező tagjává választotta, és abban az évben jelent meg legrangosabb műve, a Tentamen, a matematika alapjait tartalmazó gondolataival. Példája arra ösztönzi az utódokat, hogy a kötelező feladatok elvégzése mellett áldozatos munkával kell keresni a szépet és az újat – hangsúlyozta Mátéfi István. A továbbiakban köszönetet mondott Márkos Ferencnek, hogy évről évre részt vesz az öregdiákok rendezvényén, valamint a Bolyai család tagjairól és az iskola tanárairól festett portrékért. 

Benedek Zsolt, a Református Kollégium igazgatója a két új festményt értékelte, amelyek a magyar kultúrtörténet jelentős személyiségeit ábrázolják. Íme, egy új szolga – idézte a székfoglaló beszédben elhangzott kijelentést, és a magyarság szolgálatának a felvállalására biztatott, amire a messzi távolból mutat példát Márkos Ferenc is. 

Bolyai Farkas sokáig elveszettnek hitt székfoglaló beszédének viszontagságos útjáról számolt be prof. dr. Weszely Tibor Bolyai-kutató öregdiák, aki bevallása szerint szilánkokat próbált kiragadni a magasröptű és filozófiai mélységű beszédből, amely a nyolc nyelvet ismerő polihisztor rendkívüli műveltségét tanúsítja. A beszéd elveszettnek hitt kéziratát 1917-ben találták meg Aranka György Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaságának kolozsvári iratai között. 

Kirsch Attila, a Baráti Kör elnöke a köszöneten túl ismertette a két újonnan adományozott festményen ábrázolt személyiségek életútját, a dr. Gecse Dániel orvosét, aki vagyonát az emberszereteti intézetnek nevezett alapítványára hagyta, valamint a nemzeti himnusz szerzőjének, Kölcsey Ferencnek a pályáját. Majd bejelentette, hogy a baráti kör vezetősége egy meglepetést, egy fényképalbumot készített Márkos Ferencnek. Az albumban az ünnepelt életútját a Magos György által összegyűjtött és szerkesztett anyag alapján Buksa Éva-Mária foglalta össze, és Csáky Károly 2018. évi köszöntője olvasható. Ezt követik a tanári arcképcsarnok képei, a Bolyai család tagjairól, az iskola híres tanárairól, igazgatóiról festett portrék. Ezekről a művészi fotót Sólyom Sándor készítette, az albumot Sólyom László szerkesztette, a kiadvány kiemelt anyagi támogatói dr. Weszely Tibor professzor, Magos Méta és Magos György. 

Márkos Ferenc tiszteletére az iskola diákjai mezőségi táncot és Bolyai Farkas egyetemi éveiről szóló jelenetet adtak elő, majd a portrék alkotója dedikálta az albumot.