2019. szeptember 20., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

A szakszervezetiek ellenzik

A tanügyminisztert nem sikerült eltéríteni szándékától, hogy törvénytelen módon és eszközökkel átalakítsa a középfokú oktatást, egyrészt középiskolai osztályok teljes felszámolásával, másrészt szakképző osztályokká való átalakításával. Ezt a szándékát erősíti meg a beiskolázási számok módosítására vonatkozó május 28-i 4059-es számú miniszteri rendelet, amelyet a megyei tanfelügyelőségek és a szakszervezetek tiltakozása ellenére hozott meg, és amelynek a visszavonását a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) kéri.

Macarie Ioan, a megyei inspektorátus vezetője a tanfelügyelők jelenlétében május 28-án délutánra összehívta az iskolaigazgatókat, hogy közölje: a kért 181 helyből (136 a líceumi és szaklíceumi oktatásban, 45 a szakoktatásban) 175-öt hagyott jóvá a közoktatási tárca (114-et a középiskolai, szakközépiskolai képzésben és 61-et a szakképzésben). Ez azt jelenti, hogy megyei szinten hat osztály tűnik el, az egyezség szerint négy román és két magyar. A magyar osztályokat illetően meg is egyeztek, hogy egy dicsőszentmártoni és egy szászrégeni kilencedik osztály indításáról mondanak le, a román tannyelvű osztályokat illetően nem sikerült döntést hozni. Bár voltak javaslatok a 16 szakközépiskolai osztály átalakítására is, végül vitába fulladt az egyezkedés. 

Csütörtökön Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettestől arról értesültünk, hogy az inspektorátus ragaszkodik az eredeti beiskolázási tervezethez, és azt küldte vissza a minisztériumba. 

Más megyék helyzetéről tájékozódva kiderült, hogy Konstanca megyét illetően például sokkal nagylelkűbb volt a közoktatási minisztérium, és csak egy líceumi osztály megszüntetésére kötelezte őket, míg máshol 35-öt kell felszámolni. 

A törvénytelen, kellően meg nem indokolt, közvitára nem bocsátott, a nyolcadik osztályt végző diákokat összezavaró, igazságtalan döntés ellen mindkét tanügyi szakszervezet közleményben tiltakozik. 

A megyéknek leosztott beiskolázási számokra vonatkozó rendeletével a tanügyminiszter lakatot tesz a középiskolákra, és szakiskolákká alakítja azokat. Annak ellenére, hogy szükségesnek tartjuk a jelenlegi rendszer reformját, az átalakítást helyszíni elemzések, egyezségek kellett volna hogy megelőzzék. A miniszter által elképzelt módon nagyfokú iskolaelhagyással fogunk szembesülni, és sok tanerő állás nélkül marad – olvasható egyebek mellett a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség közleményében.

Teljes mértékben elhibázott stratégia megszüntetni és szakosztá-lyokká alakítani líceumi osztályokat néhány nappal a kicsengetés előtt, anélkül, hogy ezt a lépést alapos elemzés előzte volna meg arról, hogy a gazdasági egységeknek van-e igényük a javasolt szakokon képzett dolgozókra, hogy adottak-e a képzés anyagi feltételei és a szakoktatók. Tudni kell, hogy a cégek 2018 novemberéig kellett benyújtsák javaslataikat a duális szakképzés keretszámaira, ami nem egyezik a minisztérium által javasolt számokkal. Az intézkedés ugyanakkor sérti a 2018. évi 5404-es miniszteri rendeletet, amely pontosan előírja a 2019–20. évi beiskolázási tervezet előkészítésének szakaszait, amit 2018. december 12-ig kellett volna véglegesíteni.

Bár egyetértenek azzal, hogy növelni kell a szakiskolai osztályok számát, de csakis a valós igényeknek megfelelő terv alapján, elkerülve azt a helyzetet, hogy olyan szakembereket képezzenek, akikre esetleg nincsen szükség a munkaerőpiacon, ezért nem találnak majd munkát. Az átalakítást pedig fokozatosan kellene bevezetni – olvasható a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetségének közleményében, amelyben az egyetlen lehetséges megoldásnak a tanfelügyelőségek által javasolt beiskolázási számokhoz való visszatérést tartják. 

Fotó: archív