2019. augusztus 17., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Több száz fehér köpenyes hallgató szolidarizált a tárgyalókkal

A törvényes előírások figyelmen kívül hagyásával január 14-én végleges formában megjelentetett „műveleti eljárásmód” a vizsgák egységes írott tesztek alapján való lebonyolítására jogos felháborodást váltott ki a magyar mellett az MOGYMTE román és angol nyelven tanuló hallgatóinak körében is, ami a január 25-i tüntetéshez vezetett. A január 15-én tartott szenátusi ülésen pedig két diszkriminatív döntés született. A szenátus, amely az érvényben levő oktatási törvény előírása ellenére korábban nem szavazta meg az önálló magyar kar megalakítását, január 15-én egy önálló angol kar létrehozásáról döntött. A szóban forgó ülésen egyetértettek azzal is, hogy az egyetem G. E. Palade román kutató nevét vegye fel. 

A történtek után január 28-án került sor a régen kezdeményezett megbeszélésre az egyetem rektorával. Miközben a magyar tagozat több száz fehér köpenyes diákja és tanáraik a törvénytelenségek elleni tiltakozásuk és a tárgyaláson részt vevő oktatókkal való szolidaritásuk jeléül ellepték az egyetem lépcsőházát és folyosóit, a megbeszélést a megyei tanács székhelyén tartották meg.

A tárgyaláson prof. dr. Szabó Béla, a magyar oktatók csoportjának vezetője, dr. doc. Nagy Előd rektorhelyettes, prof. dr. Szilágyi Tibor, prof. dr. Benedek Imre, az általános orvosi kar, prof. dr. Sipos Emese, a gyógyszerészeti, dr. doc. Mártha Krisztina, a fogorvosi kar képviselője és Marton László, a magyar diákszövetség elnöke, továbbá Novák Csaba Zoltán képviselő, dr. Vass Levente képviselő és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke vett részt. A megbeszélés lapzártakor még zajlott. 

A megbeszélést megelőzően a magyar tagozaton tanuló diákok január 18-án az évfolyamfelelősök aláírásával állásfoglalást nyújtottak be az egyetem vezetőségéhez. Ebben azt kifogásolják, hogy az egységesített tételek alapján történő vizsga rendszabályzatát a hatályban levő jogszabály szerint az egyetemi év kezdetén kellett volna a tudomásukra hozzák, továbbá, hogy az egységesített vizsgatételekre vonatkozó előírások mindhárom fél számára hátrányosak, mivel korlátozzák a tanárok szabadságát, és a diákokat arra kötelezik, hogy mindkét nyelvű könyvészetből tanuljanak, az osztályozási szabályok megváltoztatása pedig igazságtalanságokat szülhet. A karok dékánjaival és évfolyamfelelőseivel tartott egyeztetésen jelezték fenntartásaikat és javaslataikat. Az új rendszabállyal egyet nem értő tanárok pedig értesítették a szenátust, hogy az általuk megadott könyvészet alapján állítják össze a vizsgatételeket.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond


Tanári vélemény 

Időközben a nagyotmondásban és a valóság elferdítésében „jeleskedő” Paşcan Marius parlamenti képviselő sem ült tétlen. A tőle megszokott valótlanságokkal és a nacionalista kifejezéstár elkoptatott szókapcsolataival tarkított nyilatkozatában az általános felháborodást a magyar diákok és tanárok államellenes összeesküvésének láttatja. Ezért is ajánljuk figyelmébe a pénteki tüntetés román és angol nyelvű feliratait, amit az egyetem bejáratára tűztek ki a feltételezhetően nem magyar hallgatók. 

A képviselő etnikai jellegű felbujtásról beszél, mivel véleménye szerint már áprilisban döntött a szenátus az egységes tételekről, arról azonban elfelejtkezik, hogy a napokban megjelent rendszabályzatot a törvényes határidőt betartva kellett volna a tanárok és a hallgatók tudomására hozni. Abból a mondatból, hogy a magyar oktatók a jó minőségű magyar szakirodalmat is felhasználták, arra következtet, hogy a nyilatkozó tanár szerint a román és az angol szakkönyvek gyengébbek. Nos, vannak tantárgyak, ahol sokkal színvonalasabb, a legújabb kutatási eredményeket is magába foglalja a magyar és angol nyelvű szakirodalom, anélkül, hogy tagadnánk, hogy vannak kiváló román szakkönyvek is. 

Ha valaki szembeszáll a szenátus döntéseivel, amit egy szervezet, egy intézmény aláaknázásának tart, annak adminisztratív és büntetőjogi következményei kellene hogy legyenek – állítja. A történteket pedig a magyar politikusok autonómiapárti, szeparatista, etnikai felbujtó támadásának nevezi, amelynek célja az egyetem belülről történő meggyengítése. 

Miközben az egyetem tanárának nevezi magát, felmerül a kérdés, hogyan tartják be az UMFST-n a politikamentességről szóló törvényes előírást, ha ilyen alpári állításokba bocsátkozó tanárt alkalmaznak. Nyilatkozata utolsó mondatának utolsó részével azonban egyet kell értenünk: „a szubkultúra és a középszerűség szörnyeket szül”. (Bodolai Gyöngyi)

  Fotó: Nagy Tibor


A diákság bízik a magyar kar megalakításában 

Ladányi Emánuel hatodéves orvostanhallgató, a magyar diákszövetség volt elnöke arra kérte a hétfőn délután az egyetem folyosóin és a rektori hivatal előtt tiltakozó diáktársait, hogy ne vonuljanak át a városon az egyetem rektora és a magyar kar vezetőinek utolsó percben megváltoztatott tanácskozási helyszínére. Arra a kérdésünkre, hogy milyen eredményt várnak a vezetők tanácskozásától, azt válaszolta: 

– Úgy gondoljuk, hogy nyolc év óta talán most vagyunk az egyik legütősebb helyzetben. Az a diáktömeg, amely idegyűlt, reménykedik abban, hogy végre megalakul a magyar kar, és bízunk abban, hogy amit nekünk megígértek ezelőtt nyolc-kilenc évvel, az most be fog teljesedni.

Ladányi Emánuel 
  Fotó: Karácsonyi Zsigmond


– Miért csak most mozdult meg a diákság? Az elmúlt években is volt olyan alkalom, amikor a diákok egy része szükségét érezte akár az utcai demonstrációnak is. 

– 2013-ban is szerveztünk már egy nagyméretű flashmobot, és azután is még néhányszor nyilatkozatok, különféle állásfoglalások szintjén hangot adtunk a véleményünknek. Arra a kérdésre, hogy miért pont most vonultunk ide, nagyon egyszerű a válasz. Ha megalakították az angol kart a MOGYE-n, akkor milyen indok marad még, hogy ne alakuljon meg a magyar kar is a MOGYE-n? Nem látunk egyetlenegy észérvet sem, hogy most már ne teljesedjen be az, amit megígértek. 

– A diákok idegyűltek a rektor szobája elé, és közben kiderült, hogy nem itt zajlik a tanácskozás. 

– Két órával ezelőtt értesültünk, hogy megváltozott a tanácskozás helyszíne, de mi arra ösztönöztük diáktársainkat, hogy maradjunk itt. Azon az egyetemen, ahol elkezdtük tanulmányainkat. Fejezzük ki itt a véleményünket, és várjuk meg a magyar tanári kar vezetőségét, akik azt ígérték, eljönnek hozzánk, nyilatkoznak a tanácskozáson történtekről. (karácsonyi) 


Pillanatképek a tüntetésről  Fotók: Nagy Tibor
Kapcsolódó cikkek:

A DREAM projekt eredményei

2019-07-31 14:47:34 // -

Új kilátások az autizmus spektrumzavarral élő gyerekek kezelésében

Kassák Lajos: A csöndes tó

2019-07-26 12:32:24 // -