hétfő, május 30, 2016

Elhalálozás

 • ÚJFALVI BENJÁMIN

  Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, testvér, jó szomszéd és ismerős, az ákosfalvi születésű ÚJFALVI BENJÁMIN, az ákosfalvi benzinkút volt tulajdonosa, életének 74. évében visszaadta lelkét teremtőjének. Temetése 2016. június 1-jén, szerdán 13 órakor lesz az ákosfalvi családi gyászháztól református szertartás szerint. Búcsúzik tőle drága felesége, két lánya, vejei és unokái. Mosolyod, jóságod, önzetlen szereteted, odaadásod, életerőd és emberséged örökre velünk marad. Nyugodjál békében! Nagyon szeretünk. A gyászoló család. (-I)

  Érvényesség: június 6, 2016 - 18:22 (6 nap 21 óra)
 • BERECZKY TIBOR FERENC

  Mély fájdalommal, összetört szívvel tudatjuk, hogy a mindenki által szeretett és tisztelt, drága jó férj, édesapa, gyermek, testvér, rokon és jó barát, BERECZKY TIBOR FERENC május 29-én 59 évesen elhunyt. A gyilkos kór tudatában, tele életkedvvel, a hosszan tartó és egyre fokozódó lelki és testi fájdalmak ellenére élete utolsó percéig bízott a gyógyulásban. Temetése június 1-jén 14 órakor lesz a református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Gyászoló szerettei. (-I)

  Érvényesség: június 6, 2016 - 18:22 (6 nap 21 óra)
 • SZABÓ DÉNES

  Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva veszünk búcsút SZABÓ DÉNES presbitertől, aki 67 éves korában adta vissza lelkét Teremtőjének. Emlékét őrzi a mezőbándi presbitérium. (-I)

  Érvényesség: június 6, 2016 - 18:22 (6 nap 21 óra)
 • ifj. BIRÓ SÁNDOR

  Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér, nagyapa, nagybácsi, sógor, rokon, ismerős, jó barát, ifj. BIRÓ SÁNDOR életének 59. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése június 1-jén 13 órakor lesz a római katolikus temető felső kápolnájától. Fájó szívvel búcsúzik tőle felesége, Olga, gyermekei: Mátyás, Dalma, Ákos. (53781-I)

   

   

  Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér, sógor, nagybácsi, rokon, jó szomszéd és barát, ifj. BIRÓ SÁNDOR életének 59. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése június 1-jén 13 órakor lesz a római katolikus temető felső kápolnájától. Szomorú szívvel veszünk végső búcsút: édesapja, testvérei: Levente, Márta és családjuk. (53781-I)

  Érvényesség: június 6, 2016 - 18:22 (6 nap 21 óra)
 • VERESS JOLÁN

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédmama, rokon, jó barát, VERESS JOLÁN életének 85. évében május 28-án csendesen megpihent. Temetése május 31-én du. 1 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Nyugodj békében! Fiad és menyed. (53778-I)

   

   

  Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett nagymamánktól, VERESS JOLÁNTÓL. Nyugodj békében, nagymama! Unokáid, Beáta, Kinga és családja. (53778-I)

  Érvényesség: június 6, 2016 - 18:21 (6 nap 21 óra)
 • FEIGL ISTVÁN

  Elment egy lélek ma ismét 

  a Földről,

  kit szívünk többé el sosem 

  feled.

  Csendesen figyelsz ránk odaföntről…

  Legyen helyettünk: isten veled.

  Mély fájdalommal és megrendült lélekkel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, rokon és jó barát, FEIGL ISTVÁN, a Metalotehnica volt dolgozója, 2016. május 28-án elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2016. május 31-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi katolikus temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család. (53770-I)

  Érvényesség: június 6, 2016 - 18:21 (6 nap 21 óra)
 • MARTON BERTA született Balla

  Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédmama, MARTON BERTA született Balla életének 83. évében csendesen megpihent. Temetése május 31-én, kedden 13 órakor lesz a vadadi  sírkertben, unitárius szertartás szerint. Mosolyod, jóságod, önzetlen szereteted, életerőd és emberséged örökre velünk marad. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Drága emlékét őrzi fia, Ernő és családja, leánya, Magdi és családja. (53762-I)

  Érvényesség: június 6, 2016 - 18:21 (6 nap 21 óra)
 • Mamának

  Mamának: „Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani.” (Váci Mihály) Onokád és a család. (v-I)

  Érvényesség: június 5, 2016 - 18:43 (5 nap 21 óra)
 • TŐKÉS BÉLA

  Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon, szomszéd, jó barát, TŐKÉS BÉLA az IRA és az ELDI volt dolgozója életének 58. évében, május 27-én, hosszan tartó, méltósággal viselt szenvedés után megpihent. Utolsó útjára május 30-án, hétfőn 15 órakor kísérjük a Jeddi úti temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család. (999-I)

  Érvényesség: június 5, 2016 - 18:42 (5 nap 21 óra)
 • SÜTŐ ANNA

  Megrendült szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, rokon, szomszéd és ismerős, a vajdaszentiványi SÜTŐ ANNA életének 90. évében 2016. május 27-én csendesen megpihent. Drága halottunkat május 30-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a Nyár utcai városi sírkertben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Fájó szívvel búcsúzik testvére, Erzsi, unokaöccsei és unokahúgai. (1000-I)

  Érvényesség: június 5, 2016 - 18:42 (5 nap 21 óra)