vasárnap, április 20, 2014

Elhalálozás

 • OANA ANGÉLA ERZSÉBET szül. Marosi Angéla Erzsébet

  Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, OANA ANGÉLA ERZSÉBET szül. Marosi Angéla Erzsébet életének 91. évében örökre megpihent. Temetése április 22-én, kedden 13 órakor lesz az ortodox kőtemplom temetőjében. Emlékét őrzik gyermekei és családjuk. (34132)
   

  Érvényesség: április 25, 2014 - 18:00 (4 nap 20 óra)
 • SOÓS VICTOR

  Értesítünk mindenkit, aki ismerte, hogy SOÓS VICTOR (Kiki) 96 éves korában elhunyt. Temetéséről később intézkednek.Lánya és fia. (34087)
   

  Érvényesség: április 24, 2014 - 18:36 (3 nap 21 óra)
 • CSUPOR BÉLA

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor, nagybácsi, rokon, jó barát és szomszéd, CSUPOR BÉLA életének 80. évében, hosszú szenvedés után, április 16-án elhunyt. Drága halottunkat 2014. április 19-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család. (34052)
   

  Érvényesség: április 24, 2014 - 18:36 (3 nap 21 óra)
 • ALBERT ISTVÁN

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább apa, nagytata, testvér, sógor és jó szomszéd, ALBERT ISTVÁN szerető szíve, türelemmel viselt hosszú betegsége után, életének 76. évében megszűnt dobogni. Szívében nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész élete. Temetése április 18-án, pénteken 12 órától lesz a marosszentannai temetőben, katolikus szertartás szerint. Fájó szívvel búcsúzik két lánya és családjuk. (34069)

  Érvényesség: április 23, 2014 - 19:36 (2 nap 22 óra)
 • özv. VERES EMMA szül. Bathizán

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér és rokon, a szentgericei születésű özv. VERES EMMA szül. Bathizán életének 84. évében, április 15-én csendesen megpihent. Temetése április 18-án 13 órakor lesz az új temetőben (a kórház mögött). A gyászoló család. (34034)
   

  Érvényesség: április 23, 2014 - 19:36 (2 nap 22 óra)
 • KOZMA ILONA

  Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, dédmama, anyós, anyatárs, kománé, jó szomszéd és ismerős, a nagyernyei KOZMA ILONA életének 74. évében, hosszú szenvedés után megpihent. Drága halottunk temetése folyó hó 17-én, csütörtökön 15 órától lesz a nagyernyei temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család. (34032)
   
  Drága jó édesanyám, KOZMA ILONA, ahova elmentél, ott vártak Rád az angyalok. Emléked örökké élni fog szívünkben. Leányod, Ilonka és családja. (34032)
   

  Érvényesség: április 23, 2014 - 19:36 (2 nap 22 óra)
 • KOVÁCS ISTVÁN

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kedves szerettünk, KOVÁCS ISTVÁN 58. évében, súlyos, hosszú szenvedés után örökre megpihent. Drága halottunk búcsúztatása április 17-én 14 órakor lesz a backamadarasi templomban. Búcsúzik tőle lánya, veje, testvére és azok családtagjai. Nyugodalma legyen csendes. (34030)
   

  Érvényesség: április 23, 2014 - 19:35 (2 nap 22 óra)
 • HALMÁGYI EDITH

  Fájdalommal búcsúzunk a szeretett leánytól, testvértől, közeli rokontól, HALMÁGYI EDITHTŐL. Gyászoló édesanyja, Margit, testvére, Ildikó és családja. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. (34014)
   

  Érvényesség: április 22, 2014 - 19:52 (1 nap 22 óra)
 • özv. dr. PUPP ANTALNÉ szül. Szántó Zsuzsanna

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós és rokon, özv. dr. PUPP ANTALNÉ szül. Szántó Zsuzsanna életének 88. évében, április 14-én csendesen megpihent. Temetése április 17-én 13 órakor lesz a református temetőben. A gyászoló család. (34009)

  Érvényesség: április 22, 2014 - 19:51 (1 nap 22 óra)
 • DÉNES GERGELY

  Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett nevelőapa, nagytata, dédtata, testvér, após, sógor, nagybácsi, rokon és ismerős, DÉNES GERGELY marosvásárhelyi lakos, életének 91. évében, április 14-én, rövid szenvedés után, csendesen megpihent. Emléke legyen áldott, nyugalma békés. Temetése április 16-án 14 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emlékét szívünkben megőrizzük. A gyászoló család. (34010)
   
  Fájó szívvel búcsúzunk a szerető szívű drága DÉNES GERGELYTŐL. Kívánunk békés nyugodalmat. Emlékét őrizzük. Menye, Ilonka, anyatársa és Bettyke. (34017)

  Érvényesség: április 22, 2014 - 19:51 (1 nap 22 óra)