péntek, szeptember 30, 2016

Elhalálozás

 • Dr. VERESS GÁBORNÉ született SZABÓ ÉVA

  „… aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Ján. 11,25)

  Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy dr. VERESS GÁBORNÉ született SZABÓ ÉVA 2016. szeptember 27-én, életének 90. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Fájdalmunkban is hálát adunk Istennek szerettünk életéért, küzdelméért, szeretetéért és alázatos hittel teli lelkiségéért. A temetési istentisztelet 2016. szeptember 30-án 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temető cintermében. Nyugalma legyen csendes, feltámadása boldog! A gyászoló család. (56527-I)

  Érvényesség: október 5, 2016 - 18:24 (5 nap 12 óra)
 • PETÖ SÁNDOR

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PETÖ SÁNDOR életének 63. évében hirtelen elhunyt. Temetése pénteken, szeptember 30-án 15 órakor lesz a nagy kórház mögötti temetőben. Búcsúzik tőle családja, rokonai és barátai. Nyugodjál békében! (56514-I)

  Érvényesség: október 5, 2016 - 18:23 (5 nap 12 óra)
 • Id. SZISZIK ISTVÁN

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, apatárs, sógor, rokon, szomszéd, ismerős, id. SZISZIK ISTVÁN  türelemmel viselt, hosszú betegség után életének 67. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat szeptember 30-án 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a Jeddi úti temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család. (56500-I)

  Érvényesség: október 5, 2016 - 18:23 (5 nap 12 óra)
 • NAGY IRÉN született Gál

  Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, anyatárs és jó szomszéd, a harasztkeréki születésá NAGY IRÉN született Gál marosugrai lakos 74 évesen váratlanul elhunyt. Temetése szeptember 29-én 14 órakor lesz a marosugrai református temetőben. Emlékét őrzik gyászoló szerettei. (56513-I)

   

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett testvérünk, a harasztkeréki születésű NAGY BÉLÁNÉ 

  szül. GÁL IRÉN 74 éves korában hirtelen elhunyt. Emlékét örökké őrizni fogjuk szívünkben. Bánatos testvérei. (56513-I)

  Érvényesség: október 5, 2016 - 18:23 (5 nap 12 óra)
 • SZÖVÉRFI PÉTER

  Fájó szívvel búcsúzunk a marosszentgyörgyi SZÖVÉRFI PÉTERTŐL. Sógora, Mózes és családja. Nyugodjon békében! (564865-I)

  Érvényesség: október 4, 2016 - 18:57 (4 nap 12 óra)
 • NÉMETHY GÉZA

  Leborulva némán sírod felett,
  Áldva őrizzük emlékedet,
  Mert szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet,
  Munka és küzdelem volt az életed.
  Összetört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa és nagytata, barát, közeli és távoli rokon, NÉMETHY GÉZA életének 77. évében hosszú szenvedés után csendesen megpihent. Temetése szeptember 29-én, csütörtökön 14 órakor lesz a római katolikus temető alsó kápolnájából. Emlékét egy életen át megőrizzük. A gyászoló család. (56488-I)

  Érvényesség: október 4, 2016 - 18:56 (4 nap 12 óra)
 • CSIKI (MIHÁLY) ÁGNES IMOLA

  És nyíl is vagyok, lélek, szárnyaló,
  Ki túlrepülnék minden csillagképen,
  Megkeresném a Végzet trónusát,
  Hogy bíbor kárpitját suhogva tépjem,
  Nyíl, kire a lét bús izenete
  Van felróva, az örök és setét:
  „Miért? miért? miért?”
  Szomorúan közöljük, hogy CSIKI (MIHÁLY) ÁGNES IMOLA 46 éves korában elhunyt. Temetése 2016. szeptember 28-án 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. A gyászoló család. (sz.-I)

  Érvényesség: október 3, 2016 - 18:34 (3 nap 12 óra)
 • NAGY DEZSŐ

  Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa és dédnagyapa, jó testvér, rokon, barát és szomszéd, NAGY DEZSŐ agrármérnökfáradt szíve életének 85., özvegységének 23. évében, 2016. szeptember 25-én megszűnt dobogni. Felejthetetlen halottunk temetése a mezőpaniti temetőben lesz 2016. szeptember 27-én délután 2 órakor. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család. (Hargita Népe-I)

  Érvényesség: október 2, 2016 - 19:16 (2 nap 12 óra)
 • CZEGŐ ÁGNES szül. Kali

  Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a forrón szeretett, drága jó édesanya, nagymama, dédmama, ükmama, rokon és ismerős, a kebelei CZEGŐ ÁGNES szül. Kali a 100. évében visszatért Teremtőjéhez. Szerettünktől hétfőn 14 órakor veszünk végső búcsút a kebelei ravatalozóban. Temetése hétfőn, 26-án 14 órakor lesz a kebelei református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család. (1132-I)

  Érvényesség: október 2, 2016 - 19:16 (2 nap 12 óra)
 • Özv. MOLDOVÁN ERZSÉBET MÁRIA született Balla

  Megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon és jó szomszéd, özv. MOLDOVÁN ERZSÉBET MÁRIA született Balla az ICSAP volt könyvelője életének 75. évében csendesen megpihent. Drága halottunk temetése szeptember 26-án 13 órakor lesz a marosvásárhelyi fatemplom kápolnájában, katolikus szertartás szerint. A gyászoló család. (1131-I)

  Érvényesség: október 2, 2016 - 19:16 (2 nap 12 óra)