péntek, december 2, 2016

Elhalálozás

 • özv. SZŐCS VILMA szül. Kuti Vilma

  „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szentgericei születésű édesanya, anyós, nagymama, dédmama, testvér, sógornő, rokon és jó szomszéd, özv. SZŐCS VILMA szül. Kuti Vilma életének 87. évében hosszú szenvedés után megpihent. Temetése folyó hó. 5-én, hétfőn 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Búcsúzik tőle egyetlen leánya, Mária, unokái, Attila és Zsuzsa, veje, dédunokái, Noémi és Zalán, valamint a rokonok és Zsóka. (-I)

  Érvényesség: december 9, 2016 - 16:27 (6 nap 20 óra)
 • dr. SZENTGYÖRGYI LÁSZLÓ

  A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának oktatói, megrendülten tudatjuk, hogy  dr. SZENTGYÖRGYI LÁSZLÓ, az egyetem egykori tanársegédje, az I. Számú Fertőzőklinika főorvosa 2016. november 28-án, a várpalotai (Magyarország) Szent Donát-kórházban hosszú szenvedés után elhunyt. Temetésére  2016. december 5-én, hétfőn 13 órakor kerül sor a felsőörsi (Magyarország, Veszprém megye) református temetőben. Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében! Dr. Nagy Előd rektorhelyettes (-I)

  Érvényesség: december 9, 2016 - 15:28 (6 nap 19 óra)
 • TÖRÖK IRÉN

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, TÖRÖK IRÉN 83 éves korában megpihent. Temetése 2016. december 3-án 13 órakor lesz a gernyeszegi temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család. (57833-I)

  Érvényesség: december 9, 2016 - 15:28 (6 nap 19 óra)
 • GYÖRFFI ALBERT

  Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, nagyapától, testvértől, GYÖRFFI ALBERTTŐL (Berci), a Metalotehnica volt dolgozójától, aki életének 73. évében hosszú szenvedés után megpihent. Temetése 2016. december 3-án, szombaton 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. A gyászoló család. (57827-I)

  Érvényesség: december 8, 2016 - 17:23 (5 nap 21 óra)
 • KOVÁCS ISTVÁN

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, gyermek, testvér, sógor, rokon, a marossárpataki születésű KOVÁCS ISTVÁN életének 56. évében folyó hó 1-jén csendesen megpihent. Temetése december 4-én, vasárnap 14 órakor lesz a marossárpataki ravatalozóból. Emlékét őrzi felesége és gyermekei. Nyugodjon békében! (57824-I)

   

  Összetört szívvel állok, Istenem, eléd, és elfogadom örökkévaló, szent akaratodat. Búcsúzom drága gyermekemtől, ISTVÁNTÓL. Nyugodjál békében! Édesanyja. (57823-I)

   

  Drága ÉDESAPÁNK, bár még szólhatnál, szívünk szakad meg, hogy itt hagytál. Miért van az, hogy aki elment, nem jön vissza többé? Egy emlék marad csupán, de az élni fog örökké. Gyermekei: Barni és Szabolcs. (57822-I)

   

  Mennyei Atyánk akaratát megértve köszönök el drága testvérbátyámtól, ISTVÁNTÓL. Testvére, András és családja. (57823-I)

  Érvényesség: december 8, 2016 - 17:23 (5 nap 21 óra)
 • UNGVÁRI GÉZA

  Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett, drága jó férj, testvér, sógor, rokon, szomszéd, UNGVÁRI GÉZA életének 90. évében megpihent az Úrban. Temetése december 1-jén 13 órakor volt a remeteszegi temetőben, adventista szertartás szerint. A gyászoló család. (1183-I)

  Érvényesség: december 8, 2016 - 17:22 (5 nap 21 óra)
 • SZABÓ ROZÁLIA

  Találkozás és búcsúzás, az élet annyi csak, valaki jön, valaki megy, s az emlék megmarad. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, jó szomszéd, SZABÓ ROZÁLIA, az Augusztus 23. bútorgyár volt dolgozója, szerető szíve életének 83. évében megszűnt dobogni. Emlékét őrzi fia, leánya és családjuk. Drága halottunkat december 2-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi római katolikus temető felső kápolnájából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család. (57821-I)

  Érvényesség: december 8, 2016 - 17:22 (5 nap 21 óra)
 • KACSÓ LÁSZLÓNÉ szül. KACSÓ ERZSÉBET

  Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, nagynéni, unokatestvér, anyatárs és szomszéd, KACSÓ LÁSZLÓNÉ szül. KACSÓ ERZSÉBET életének 68. évében rövid, türelemmel viselt szenvedés után megpihent. Drága halottunk temetése folyó hó 2-án 14 órakor lesz, katolikus szertartás szerint, a marosvásárhelyi katolikus temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család. (57822-I)

  Érvényesség: december 8, 2016 - 17:22 (5 nap 21 óra)
 • id. FEKETICS LÁSZLÓ

  Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, akár a csillagok. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, testvér, sógor, rokon, jó barát és szomszéd, id. FEKETICS LÁSZLÓ káposztásszentmiklósi lakos 2016. november 28-án, 70 éves korában, rövid betegség után elhunyt. Temetése a káposztásszentmiklósi református cinteremből lesz november 30-án 13 órakor. Gyászoló szerettei. (-I)

  Érvényesség: december 5, 2016 - 19:43 (2 nap 23 óra)
 • KRAUS CORNELIA

  Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya és nagymama, KRAUS CORNELIA szerető szíve életének 78. évében megszűnt dobogni. Temetése 2016. november 29-én 14 órakor lesz a központi temető (Somostető) ravatalozóházából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! A gyászoló család. (57813-I)

   

  Fájdalommal búcsúzunk a nagyon szeretett KRAUS CORNELIÁTÓL. Adjon Isten örök boldogságot neki. Amíg élünk, nem feledünk. Volt menye, Kovács Enikő és családja. (57813-I)

  Érvényesség: december 5, 2016 - 19:43 (2 nap 23 óra)