vasárnap, március 25, 2018

Olvasó írja

Ünnepnapjainkon, mikor sokan vagyunk, egymásba kapaszkodva, egymást bátorítva kimondjuk még, hogy: itthon vagyunk. 

74 éves szovátai lakos vagyok. Sajnos itt is vannak olyanok, akiknek szúrja a szemét a város területén a zöld fa, nem csak Marosvásárhelyen. 

Tavasz közeledtével  a jó gazda a ház körül elvégzi a szükséges munkálatokat, így például lenyesi a fák száraz ágait, levágja a vadhajtásokat azért, hogy szebben virágozzanak, barátságosabban nézzen ki a környezet. 

Pecunia non olet, azaz a pénznek nincs szaga – mondja a latin közmondás. Mégis valami bűzlik körülötte. 

A Szűkülő állatvásárterek című cikkben dr. Kincses Sándor  véleménye az, hogy az élelmiszer-biztonsági követelmények miatt a legbiztonságosabb, hogy ha húst a húsboltokban vásárolunk,  mivel a kereskedelmi forgalomban gyakorlatilag a születéstől fogva a feldolgozásig követhető az út. 

Vasárnap, február 25-én, napra pontosan, Tavaszy Sándor születésének 130. évfordulója kapcsán emléke előtt tisztelegtünk szülőfalujában – Marossárpatakon.

Idén a Kis-Küküllő menti héderfájai Bordi András Általános Iskola volt a házigazdája a Nagyapó mesefája mesemondó verseny körzeti szakaszának, amelyen második osztályos mesekedvelő és mesélni szerető diákok vettek részt. 

„Mesemondók jönnek/ Mátyás udvarába./ Drága magyar nyelvünk/ Felvirágzására…”, énekelték február 17-én Marosvásárhelyen a Serafim Duicu Általános Iskola IV. C osztályos Rügyezők furulyásai, s egyben köszöntötték a kis mesemondókat, azok felkészítő tanítóit és kísérőit megyénk különböző iskoláiból.

Kopacz Imola pszichológus, klubunk vezetője meghívására Baricz Lajos, marosszentgyörgyi plébános mutatta be köteteit. 

A hét végén Marosvásárhelyen zajlott a református kollégiumok országos bibliaismereti vetélkedője. 

Dicséretesnek és elismerésre méltónak tartom a Népújság szerkesztőjének ama törekvését, amellyel például az elmúlt esztendőben lehetőséget adott a reformáció 500. évfordulója alkalmából egyházi témájú írások közlésére. 

A mezőbergenyei Kincsásó Egyesület a Hagyományok Házával összefogva szervezte meg a Mezőbergenyei Hagyományőrző Vigadalmat, melyre a helyi és környékbeli idősek, valamint fiatalok voltak hivatalosak. 

szeretett, mélyen tisztelt osztályfőnökünktől, Bíró Margit magyartanárnőtől.

Farsangi bál volt a múlt kedden a Magányosok Klubjában. Az Efendi vendéglőben ízlésesen megterített asztalok várták a mulatni vágyókat.

Kis közösség a harcói magyarságé. Ma, amikor arról szólnak az elméletek, hogy csak a nagyoknak van jövőjük, mi mégis hiszünk a jövőben. 

Február 13-án ünnepelte fennállásának XXVII. évfordulóját a Magányosok Klubja. Minden meghívott és klubtag kapott egy emléklapot, amin a következő idézet található: „Aki nem tudja, önmaga mit akar, tudjon legalább annyit, hogy mit akarnak a többiek” (Robert Musil). 

Igyekszünk minél jobban odafigyelni és megőrizni hagyományainkat, szokásainkat, amelyek olyannyira beleolvadtak életünkbe, hogy rítusokként ismétlődnek évről évre. 

A mezőmadarasi Pro Ruris Egyesület február 2-án tartotta kuratóriumi ülését, amelyen Szabó Izolda ügyvezető igazgató beszámolt a 2017. év szakmai és gazdasági eredményeiről. 

Melyik törvény ad lehetőséget tömbházlakásban kft.-t létesíteni? Kell-e vagy sem a lakók beleegyezése, vagy mindenki azt csinál, amit akar? 

A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat és a Gyulafehérvári Caritas szervezésében az idén is megünnepeljük a betegek világnapját.

Ilyen egyszerűen el lehet tulajdonítani egy gondolkodni nem tudó, beteg ember tulajdonát, minden lelkiismeret-furdalás nélkül. 

Mint sok magyarlakta településen, iskolában, intézményben, a marosvásárhelyi Európa Általános Iskolában is megszerveztük a magyar kultúra napját.

Állítják, év eleje táján nagyon fontosak az első dolgok, mert talán irányt szabhatnak az esztendőre. A vár-laki „irodalmi egylet” tagjai és barátai nem bíztak semmit a véletlenre. 

 Az Unitárcoop Alapítvány, a marosvásárhelyi unitárius egyházközségek alapítványa ökumenikus jelleggel működik, fő célkitűzése a nehéz helyzetben élő idősek megsegítése.