szombat, augusztus 19, 2017

Olvasó írja

Júniusban minden gyerek nagyon várja a hosszú vakációt, hogy nyaralni mehessen, fürödhessen, szórakozhasson.

A türelemben, a fegyelemben és az engedelmességben való megerősödés végett gyűltek össze a Hun tábor résztvevői július 27. és augusztus 2-a között a sepsibesenyői művelődési otthon udvarán. 

Köszönet helyett ezt szeretném tolmácsolni a doktor úrnak: Isten rendelésének köszönhetően ön vidámságot áraszt. 

Városunk utcáin már napok óta valósággal hömpölyög a hőség. Akinek lehetősége van rá, a strandokon vagy a Maros partján hűsíti magát. 

Érdeklődéssel olvastan a pénteki (aug. 4.) Népújságban, hogy mivel a hét végén fokozódik a kánikula, milyen ötleteket  ad a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság. 

Héjjasfalva községben az 1849. július 31-én elesett honvédek emlékére a helybeli honvédsírnál ma, 1900. július 31-én déli 11 órakor az ifjúság ünnepélyt tartott.

A IV. Küküllőköri  Unitáriusok  Találkozóját szervezte meg a magyarsárosi egyházközség, azt a találkozót, melynek megálmodója és első kivitelezője Kiss Sándor Loránd és neje, Zsuzsánna voltak  ezelőtt négy  évvel a szőkefalvi Tekenyősben.

Hagyománnyá vált a Küküllő köri unitárius találkozó. Az idén  július 22-én negyedik alkalommal szervezték meg Magyarsároson a Ravaszlyukban.

Városunk legszebb része a Vár sétány. Fiatalok és idősek sétálunk, le-leülünk a padokra, s megpihenünk. Elbeszélgetjük, hogy mennyire szépek  és csodálatosak a fák, milyen szép a környezet.

Mint minden évben, idén is július 30-án a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szervezésében megemlékezést tartottak Fehéregyházán a költő halálának és az 1849. július 31-ei ütközet 168. évfordulóján. 

Idén hetedik alkalommal szervezte meg Marosszentgyörgyön a római katolikus plébánián a Szent Cecília Egyesület a marosszentgyörgyi kis művészek nemzetközi táborát, a MaKiTát.

Különösen szép ünnep volt július 9-én a Küküllői Egyházmegyébe kebelezett Magyarkirályfalván. Az ősi falut közel 700 éve említik az írások. 

Hatodik gulyásfőző és minifutball-bajnokságát szervezte a magyarsárosi RMDSZ, melyre meghívót küldött Dicsőszentmárton és környéke magyar polgármesterei és alpolgármesterei számára. 

Ez év júniusában gyógykezelésre mentünk egyik barátommal a kovásznai szívkórházba. 

Családi találkozóra került sor július 22-én a Laci csárda egy, a belső udvar szögletében lévő termében. 

Július 8-án Székelybósban szerveztük meg a  XVI.  bográcsgulyásfőző versenyt. A helyszínen csodálatos látványban volt részünk, üde természet, idillikus falusi táj fogadott, amit az emberi kéz még nem tett tönkre

 A búcsú a Jóisten kegyelmi ajándéka a katolikus hívő számára. A pünkösdi nagy búcsú  még le sem csengett, amikor az országban tevékenykedő néhány száz máltai tag újra elzarándokolt a csíksomlyói Szűz Máriához.

A fesztiválok célja a  bukovinai folklór szellemi és tárgyi örökségének ápolása, ismertetése,  bemutatása és népszerűsítése, amelyet a Bukovinában élő, a Bukovinából Lengyelországba,  Szlovákiába, Magyarországra, Erdélybe, Szerbiába elvándoroltak vállalnak fel. 

A bázeli Münster templom elől indult az 500 kilométer a felekezeti oktatásért program első kilométere június 22-én.

Évek óta növekszik az építő- és faiparban a szakképzett diákok iránti kereslet, ezt mutatják a szakiskolás beiskoláztatást igénylő cégekről készült statisztikák.

Június 18-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő hálaadó szentmisén részt vettek a IV. Szent Lukács-festőtábor evangélikus, református, unitárius és katolikus alkotói.

Az eddigi négy év helyett ők már öt éven keresztül alkottak egy osztályközösséget, ennélfogva talán még erősebb kötelék fűzi őket egymáshoz és a tanító nénihez.

Június 18-án 13 taggal megalakult a Búzásbesenyői Római Katolikus Nőszövetség. 

Nemrég még a kedves kiskocsma asztalai körül ültünk a valamikori Kemény Zsigmond utcában, az Ildi bárban, vagy ahogy egyszerűen hívtuk: az Ildiben.