hétfő, június 18, 2018

Közönségszolgálat

Fedezd fel Európát!

Sport és művészeti ágazatokban

Az EURES Románia hálózaton keresztül több mint ezer munkahelyet kínál az Európai Gazdasági Közösség Munkáltatói Szervezete, legtöbbet Ausztriában.

Az ellenőrzések során 17 olyan személyt azonosítottak, akiket munkaszerződés nélkül foglalkoztattak, két személy pedig be nem jelentett tevékenységet űzött. 

Az alapító okirat forma szerint magánokirat, vagyis alapesetben azt nem kell semmilyen formában hitelesíteni, elég az alapító tagok és/vagy az ügyvezető személy aláírása. 

Az Aquaserv Rt. közleményben figyelmezteti ügyfeleit, hogy előfordul, csalók kopogtatnak be a lakásokba, magukat a vállalat képviselőinek adják ki, és különféle ürüggyel pénzt kérnek a fogyasztóktól.

A tanév utolsó tanítási napja a középiskolások számára május 25-e, így a hatvannapos határidőt május 26-ától számítják, függetlenül attól, hogy az érettségi vizsgát sikeresen teszik le vagy sem. 

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség június 30-ig hét szakmai képzési programot indít különböző mesterségek és foglalkozások elsajátítására.

A gyakorlatban sokszor találkozni azzal a dilemmával, hogy egy bizonyos tevékenység elvégzéséhez melyik gazdasági társaság a legmegfelelőbb, egyáltalán gazdasági tevékenységről van-e szó, nem egy nonprofit szervezet – egyesület, alapítvány – létrehozása-e a legmegfelelőbb?

A nagyenyedi Hip-Tep Egyesület június 2-án harmadik alkalommal rendez országos szinten egyedülálló lovasterápiás versenyt különleges nevelési igényű gyermekek számára. 

A Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal honlapján – www.mures.anofm.ro – mindennap közzéteszi a gazdasági egységek által kínált munkahelyeket. 

Nagyon sok nyugdíjas olvasónk érdeklődött, hogy mit lehet tudni az idei kezelési jegyekről, ugyanis előző években ilyenkor a megyei nyugdíjpénztár már elkezdte a kezelési jegyek kiosztását. 

A versenytilalmi klauzulát már a szerződés megkötésekor vagy azután, annak végrehajtása során is meg lehet kötni. 

Május 21-étől a gépjárművek időszakos műszaki vizsgáztatását végző műhelyek csak felszerelt és működőképes videomegfigyelő és -felvevő rendszerrel működhetnek. 

Az országos program támogatási alapja 560.000 lej. A pályázatok benyújtásának határideje 2018. június 16. 

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség jelentkezőket vár a bukaresti Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémiára, a Honvédelmi Minisztérium, a Román Titkosszolgálat, a Belügyminisztérium tanintézményeibe, valamint a rendőriskolákba.

A Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség jelentkezőket vár egyetemi szintű és altisztképző intézményeibe. 

Az Mkt. 39. paragrafusának 2/f pontja ugyan előírja a munkavállaló azon kötelezettségét, hogy a szakmai titoknak minősülő információkat nem hozhatja nyilvánosságra, ám ez a törvényes kitétel különbözik a titoktartási klauzulától.

A magánszemélyek által tavaly megvalósított jövedelmekből származó adóbevallási nyilatkozatok leadásának határideje július 15. 

A mindennapokban nagy jelentőséggel bírnak a munkaszerződések, hiszen az emberek túlnyomó része ezen szerződések alapján alkalmazottként dolgozik, ezáltal különböző jogi vagy természetes személyekkel létesít munkaviszonyt.

Amint Neagoe Eugenia, a Maros Megyei Nyugdíjhivatal vezérigazgatója kérdésünkre elmondta, egyelőre a nyugdíjtörvények nem változtak.

A házasságkötés után a házassági anyakönyvi kivonatot a házastársak azzal a vezetéknévvel írják alá, amelyet választottak és használni fognak. 

Jelentkezni június 15-ig lehet.

A Rotaract Téka meghirdeti 1000 lej értékű pályázatát a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium 11. osztályos diákjai számára.