vasárnap, március 25, 2018

Hitvilág

A legtöbb protestáns gyülekezetben március 25-én, virágvasárnap konfirmációi ünnepséget tartanak.

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban március 21-én, szerdán délután 6 órai kezdettel imanapot tartanak. 

Nagyböjti háromnapos lelkigyakorlatot, triduumot hirdet a marosvásárhelyi Szent Család templom (Földműves utca 26.) március 15–17. között. 

a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében

március 7–11. között

„Egymásért” szervezték meg kilencedik alkalommal az Égjen a láng! keresztyén zenefesztivált február 17–18-án a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. 

Idén újra megtartják Marosvásárhelyen a nagy sikerű ifjúsági keresztyén zenefesztivált. A rendezvényre a Kultúrpalotában február 17-én és 18-án kerül sor. 

– A betegek világnapjára –

Milyen egyszerű, jelentéktelennek tűnő tárgy – gyertya. Ma már világításra alig használjuk!

Pénteken a Gecse utcai református templomban Sebestyén Péter római katolikus plébános szolgál. 

Dr. Juhász András lelkipásztor elhunytának 25. évfordulóján bensőséges megemlékezést tartottak a Szabadi Úti Református Egyházközségben.

Jobbod, Uram, erőtől dicső! (2Mózes 15, 6) – ezzel a mottóval szervezik meg a marosvásárhelyi történelmi magyar egyházak az idei ökumenikus imahetet. 

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban január 14-én, vasárnap ünnepi istentiszteletre kerül sor, mely alkalommal a vallásszabadság törvényének 450 évvel ezelőtti tordai kihirdetésére és egyben az unitárius egyház megalakulására emlékeznek. 

A kötet ára 8 lej. 

Vannak életek, emberek, akik akarva-akaratlanul belesodródnak a történelem alakulásába, és ez nem mindig tudatos.

Amikor 1934-ben világgá kiáltotta fájdalmát a szétszórt mezőségi települések sorvadó, a többségbe beolvadó szórványmagyarságáról, Földes Károly mezőújlaki lévita tanító nem tudta, hogy mennyire érzékeny, nyolcvan év távlatából is egyre időszerűbb és fájdalmasabb témával „lármázza fel” az erdélyi köztudatot.

Diakóniai munka a Maros megyei református egyház keretében

A Marosvásárhely–Kövesdombi Unitárius Egyházközség az egyik legfiatalabb a marosvásárhelyi protestáns egyházközségek között.

A „baptista” megnevezés a görög „baptizó” szóból származik, amely „alámerülést” jelent. Nem mi választottuk magunknak, azért ragadt ránk, mert az első keresztyén gyakorlathoz hűen végezzük a hitvalló felnőttkeresztséget a víz alá merítés által.

Mindannyiunk számára ismert tény, hogy Marosvásárhely korszerűsítése, mai képének kialakítása, a vidéki település urbanizált központtá tétele a 20. század eleji mozgalmas időszakban következett be, azokban a boldog békeidőkben, ami a városlakók tudatában elválaszthatatlan Bernády György nevétől.

Szováta is csatlakozott a ReforMaraton 500 elnevezésű kezdeményezéshez, amelynek keretében a reformáció 500. emlékéve alkalmából októberben a Kárpát-medence mintegy kétszáz településére elvitték Luther Márton 95 tételét, és mindezt 500 órai futással.

A protestáns templomok fejlődését nagyban meghatározták a történelmi események és a művészettörténeti korszakok. 

A mai Teleki–Bolyai-könyvtár két nagy (a Teleki és az egykori marosvásárhelyi Református Kollégium könyvtára) és több töredékkönyvtár állományából, valamint az új, 1947 után vásárolt könyvekből tevődik össze.

Marosvásárhely sorban nyolcadik református gyülekezetének létrejöttét a Gecse utcai egyházközség híveinek megnövekedett létszáma tette szükségessé.