péntek, május 25, 2018

A 2018. január 18-i 152. számú rendelet

Maros Megyei Tanács – Elnök

a Maros Megyei Tanács soros ülésének összehívásáról 2018. január 25-én 14.30 órára

 

A megyei tanács elnöke a 215/2001-es módosított és újraközölt helyi közigazgatási törvény 94. cikkelyének 1., 3., 5., 7., 8. bekezdése és a 106. cikkely 1. bekezdése értelmében

 

elrendeli:

 

Egyetlen cikkely: 2018. január 25-én 14.30 órára összehívja a megyei tanács soros ülését a közigazgatási palota nagy gyűléstermébe, a következő 

 

napirenddel:

 

1. Határozattervezet egy Maros megye közterületén található és a Maros Megyei Tanács kezelésében levő ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adása meghosszabbításáról.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

 

2. Határozattervezet egy Maros megye közterületén található és a Maros Megyei Klinikai Kórház ügykezelésében levő ingatlanban „Bunker és mellékhelyiségek építése a sugárterápiás laboratóriumhoz” munkálat  engedélyezéséről.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

 

3. Határozattervezet egy Maros megye közterületén található és a Maros Megyei Múzeum ügykezelésében levő ingatlanra vonatkozó intézkedések meghozataláról. 

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

 

4. Határozattervezet egy függelék elfogadásáról az 18920/12I/486/2016. 10. 7. számú szerződéshez.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

 

5. Határozattervezet a kerelőszentpáli (Maros megye) mechanikai-biológiai kezelőállomás működtetésének kiszervezésére vonatkozó intézkedések elfogadásáról szóló 114/2017-es megyei tanácsi határozat 2. függelékének módosításáról.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

 

6. Határozattervezet a fejlesztési és működési részleg finanszírozására és költségeinek fedezésére szánt összegből a korábbi években felgyűlt 138.000.000 lej  2018-as felhasználásáról.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

 

7. Határozattervezet az Aqua Invest Mureş Fejlesztési Egyesület statútumának módosításáról. 

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

 

8. Határozattervezet a Maros Megyei Területi Közrendészeti Hatóság összetételének módosításáról.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

 

9. Határozattervezet a Maros megyei egyetem előtti speciális állami oktatási hálózat létrehozásáról a 2018-2019-es tanévre.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

 

10. Határozattervezet a Maros Megyei Hagyományos Kultúrát Megőrző és Művészeti Oktatási Központ statútumának módosításáról.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

 

11. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 113/2010.08.12. számú, a Maros Megyei Őrszolgálatnak a megyei érdekeltségű objektumok őrzőszolgálatává való átszervezésére vonatkozó határozata 2. függelékének módosításáról és az intézmény szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

 

12. Határozattervezet a megyei menetrend szerinti közúti személyszállítási program aktualizálásáról a 2013-2019 időszakra.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

 

13. Beszámoló a Maros Megyei Tanács elnökének 2017. évi tevékenységéről.

Bemutatja: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

 

14. A Maros Megyei Tanács szakbizottságainak beszámolója a 2017. évi tevékenységükről.

Bemutatják: a szakbizottságok elnökei.

 

15. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

Péter Ferenc elnök       

Ellenjegyzi Paul Cosma jegyző